Pomiary termowizyjne.

Sprawdzenie obrazu cieplnego urządzeń oraz obiektów przy użyciu kamery termowizyjnej pozwala na szybkie uzyskanie danych o stanie obiektu bądź pracy urządzenia. Niewidoczne gołym okiem wady urządzeń oraz instalacji pracujących pod napięciem czy obciążeniem są możliwe do zdiagnozowania bez przerywania pracy.

Analiza uzyskanego termogramu przy uwzględnieniu emisyjności oraz odbijalności ciepła pozwala na wykrycie przeciążeń instalacji, niedokręconych elementów elektrycznych, zużycia elementów eksploatacyjnych, mostków termicznych, oraz wielu innych.

Przykłady zastosowania termowizji:

budownictwo

 • wykrycie źródła powodującego straty ciepła np. żle obsadzona stolarka okienna
 • skontrolowanie jakości wykonania docieplenia budynku
 • zbadanie stanu izolacji cieplnej
 • kontrola instalacji elektrycznej
 • wykrycie wad ogrzewania podłogowego 
 • wykrycie wilgoci oraz źródeł zagrzybienia
 • wykrycie rur z ciepłą i zimną wodą.

chłodnictwo i klimatyzacja

 • sprawdzenie równomiernego pracu układu
 • sprawdzenie temperatury pracy układu
 • badanie szczelności
 • badanie szczelności urządzeń oraz kanałów instalacji chłodniczych
 • zlokalizowanie wszelkich wycieków instalacji chłodniczych

energetyka i automatyka przemysłowa

 • rozkładu temperatur maszyn i urządzeń
 • rozdzielnie elektryczne
 • zakłócenia w działaniu powodujące nadmierne nagrzewanie się urządzeń typu silniki, pompy, agregatory, sprężarki, wentylatorów
 • wykrycie wad montażowych

Wykonujemy badania termowizyjne dla domów jednorodzinnych oraz dla budynków usługowych, przemysłowych, użyteczności publicznej i innych.

Przeprowadzamy również badania wszelkich urządzeń elektrycznych oraz odcinków rur ciepłowniczych.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej usługi badania termowizyjnego. Polega ona na zeskanowaniu kamerą termowizyjną Państwa nieruchomości oraz zarejestrowaniu wszystkich miejsc wskazujących na nienaturalną utratę ciepła. Na podstawie zdjęć i termogramów otrzymujecie Państwo raport wraz z krótkimi opisami każdego termogramu.

© copyright PGTECHNIK 2015