Smog elektromagnetyczny.

Pomiary pola elektromagnetycznego pozwalają określić wielkość smogu elektromagnetycznego w naszym otoczeniu. Wpływ pola ektromagnetycznego na człowieka (jako nowe obciążenie wystepujące od zaledwie kilkunastu lat)  jest ciągle badany, a jego wyniki wskazują na powiązanie między zdrowiem i kondycją człowieka a poziomem smogu elektromagnetycznego w jego otoczeniu.

Świadczymy usługi związane z pomiarem wielkości składowych pola elektromagnetycznego:
- wartość skuteczna nateżenia pola elektrycznego
- wartość skuteczna natężenia pola magnetycznego
- pomiar mocy emisji
- ocena wielkości emisji poszczególnych urządzeń
- kompleksowe pomiary we wszytkich 3 płaszczyznach
- przecieki urządzeń emisyjnych (np. kuchenka mikrofalowa, indukcyjna),
związane z ich zużyciem bądź uszkodzeniem.

Na podstawie tych pomiarów oceniamy poziom smogu elektromagnetycznego w Państwa miejcu zamieszkania lub pracy. Zmierzone wartości odnosimy do wielkości dopuszczalnych oraz zalecanych.

Typowe źródła i częstotliwości pracy urządzeń w naszym otoczeniu, które są żródłem promieniowania elektromagnetycznego.

© copyright PGTECHNIK 2015