Pompa ciepła.

Pompy ciepła wykorzystują ciepło z otoczenia zakumulowane w powietrzu, wodzie lub ziemi do ogrzewania budynku oraz zapewnienia ciepłej wody użytkowej. Bogata oferta pomp umożliwia dopasowanie do konkretnych potrzeb rynku: czy to budynków nowopowstajacych czy poddawanych termomodernizacji.

Ogólna zasady działania pompy ciepła.

Ciepło zawsze w naturalny sposób przepływa z miejsca gdzie jest wyższa temperatura do miejsca gdzie jest ona niższa. Konstrukcja pompy umożliwia odwrócenie tego kierunku. Pompa przepompowuje ciepło z obszaru o niskich temperaturach do domowej instalacji grzewczej, w której temperatura czynnika jest wyższa. Dzieje się to dzieki temu, że gaz w zamkniętym systemie zwieksza swoja temperaturę wraz ze wzrostem ciśnienia (spręzenie) i w drugą stronę: przy zmniejszajacym cisnieniu (rozprężenie) temperatura również maleje.Pompy ciepła wykorzystuja tą zasadę.

Zbudowane są  głownie z czterech głowych elemntów pomiedzy którymi krąży substancja ( tzw.czynnik roboczy). Jest on raz w postaci raz ciekłej, a raz w postaci gazowej. Przed parownikiem jest on w postaci ciekłej, wówczas ma najniższą temperaturę i ciśnienie.Przepływajac przez parownik czynnik pogrzewa się i parujac przechodzi w stan gazowy. Spowodowane jest to działaniu na czynnik niskotemperaturowym ciepłem.Dalej przchodzi do sprężarki gdzie nastepuje wzrost ciśnienia gazu i tym samym wzrost temperatury.Kolejną stacja jest skraplacz gdzie następuje oddanie wysokotemperaturowego ciepła  np.systemowi grzewczemu. tutaj następuje ochłodzenie i z powrotem następuje przejście w stan ciekły. W zaworze rozprężajacym podlega gwałtownemu zmniejszeniu ciśnienia i temperatury.Obieg sie zamyka. czynik wraca z powrotem do parownika przechodząc ponowny obieg.

Rodzaje pomp ciepła.

W zależności od wyboru dolnego źródła pompy ciepła (rodzaju otoczenia z jakiego pompa ciepła pobiera ciepło) możemy wyróżnić następujące ich rodzaje:

1.GRUNTOWA POMPA CIEPŁA

  • Pompa ciepła glikol – woda

- z kolektorem poziomym

- z kolektorem pionowym (sondy pionowe)

  • Pompa ciepła ziemia – woda (z bezpośrednim odparowaniem)

- z kolektorem poziomym

- z kolektorem pionowym (sondy pionowe)

2.WODNA POMPA CIEPŁA

  • Pompa ciepła woda – woda

3. POWIETRZNA POMPA CIEPŁA


Czynniki warunkujące wybór dolnego źródła.

1. Możliwości techniczne zastosowania określonego rodzaju dolnego źródła na danym terenie (danej działce):.
Przy gruntowych pompach ciepła kolektor poziomy wymaga dużej powierzchni działki oraz powierzchni biologicznie czynnej nad kolektorem (niska roślinność, plac zabaw, trawnik).Dla wodnych pomp ciepła czynnikami technicznymi decydującymi o możliwości zastosowaniatego rodzaju dolnego źródła jest jakość wody na danym terenie oraz wydajność studni (zasilającej i zrzutowej).
2. Nakłady inwestycyjne:
Na ogół najmniejsze koszty związane są z wykonaniem kolektora poziomego.
3. Koszty eksploatacyjne:
Należy pamiętać, że sprawność pompy ciepła zmienia się wraz ze zmianami temperatur dolnego i górnego źródła. W związku z tym, że największą stabilnością termiczną charakteryzuje się układ typu woda-woda, wodne pompy ciepła uzyskują najwyższe współczynniki sprawności energetycznej. Trzeba mieć również na względzie, że zużycie prądu przez pompę ciepła zależy od tego, z jakim chwilowym współczynnikiem COP pracuje. Zastosowanie powietrznej pompy ciepła w polskich warunkach klimatycznych wiąże się z wyższymi kosztami eksploatacji w porównaniu z gruntową pompą ciepła
4.Obsługa instalacji:
Gruntowe pompy ciepła są w zasadzie bezobsługowe. Przy wodnych pompach ciepła użytkownik musi kontrolować czystość osadników zanieczyszczeń (filtrów).

© copyright PGTECHNIK 2015